อาจารย์กฤติกาวลัย หิรัญสิ

 

 

 

1.JPG

ชื่อ      อาจารย์  กฤติกาวลัย  หิรัญสิ

ตำแหน่ง     กรรมการบริหาร ประจำสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ

การศึกษา 
     ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ การปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันการบิน พลเรือนแห่งประเทศไทยสาขา        สื่อสารทางการบิน
     ได้รับวุฒิบัตร สำเร็จการศึกษาวิชาทักษายุคในปี พ.ศ. ๒๕๔๒
     ได้รับวุฒิบัตร สำเร็จการศึกษาวิชาโหราศาสตร์ไทยชั้นสูง ระบบ ลัคนาจักร ในปี พ.ศ. ๒๕๔
     ได้รับการแต่งตั้งเป็น อาจารย์ ผู้บรรยาย วิชาโหราศาสตร์ไทยชั้นสูง ประจำสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติในปี พ.ศ. ๒๕๔๗

การงาน     
     กรรมการผู้จัดการ บจก.ที.เอส.เค. หิรัญสิ เทรดดิ้ง
     อาจารย์ ผู้บรรยายวิชาโหราศาสตร์ไทยชั้นสูง ที่สมาคมโหราศาสตร์ นานาชาติ วัดราชนัดดา