อาจารย์ขุนทอง อสุนี ณ อยุธยา

 

 

tech1.JPG

ชื่อ     อาจารย์ขุนทอง  อสุนี ณ อยุธยา 

โทร     081-18113267

Email
: K. asunee @ windowslive.com-8113267dowslive.com


ผลงานการเขียนตำรา

book2.JPG         book3.JPG          book1.JPG
   วิธีดูหมอไพ่ยิปซี           ตำรายิปซีภาคพิสดาร        78 ใบ ไพ่ยิปซีภาคพิสดาร

      
     เมืองไทยวันนี้จึงมีนายพยากรณ์ที่วิถีแห่ง โลกกำหนดให้เป็นหนุ่มใหญ่ผู้คงสัญชาติญาณ
พิเศษ แห่ง Magician  ผู้สร้างตำนานยิปซีจนเป็นตำนานหนึ่งของเมืองไทย ความ แม่นฉมัง
และพลังอำนาจแห่งไพ่เป็นที่เลื่องลือท่านได้เดินทางไกลจากกรุงเทพฯมาสอนวิชาไพ่ยิปซีที่
โรงเรียนโหราศาสตร์ชลบุรี ภายใต้การควบคุมหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ