อาจารย์ทองจันทร์ กันธิยะ

 

 

 

 

 

 

2.JPG

 

 

ชื่อ    อาจารย์ทองจันทร์  กันธิยะ

อาชีพ     รับราชการ

ตำแหน่ง   
     หัวหน้าส่วนทะเบียนและบริการ สถาบันการศึกษาทางไกล ( Distance Education Institute)

เกิดวันที่      ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙

การศึกษา   
     ปริญญาโท (การศึกษาผู้ใหญ่) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร กรุงเทพ ฯ

โทร      081- 5559030, 086- 0226446

Website    www.tam9.com

ความรู้ด้านโหราศาสตร์

     ๗ ตัว ๙ ฐาน   จากสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ
     หัตถศาสตร์   จากสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ
     โหราศาสตร์ไทย (เบื้องต้น )   จากสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ
     ไพ่ยิปซี   จากสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ
     ดวงเบญจธาตุ   จากสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ

ชื่อ                - อาจารย์ทองจันทร์  กันธิยะ 

อาชีพ           - รับราชการ 

ตำแหน่ง      - หัวหน้าส่วนทะเบียนและบริการ สถาบันการศึกษาทางไกล 

                         ( Distance Education Institute)

เกิดวันที่       - ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙

การศึกษา     - ปริญญาโท (การศึกษาผู้ใหญ่)

                         มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร กรุงเทพ ฯ

โทร               - 081- 5559030, 086- 0226446

Website      - www.tam9.com

 

ความรู้ด้านโหราศาสตร์ 

                      - ๗ ตัว ๙ ฐาน-จากสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ

                      - หัตถศาสตร์ จากสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ

                      - โหราศาสตร์ไทย (เบื้องต้น ) จากสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ

                      - ไพ่ยิปซี จากสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ

                      - ดวงเบญจธาตุ จากสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติ