แกลเลอรี่ภาพ

ห้องสมุด

ห้องสมุดโรงเรียนโหราศาสตร์ชลบุรี บริการนักศึกษาและประชาชนทั่วไป

คอร์สอบรมหลักสูตร "กราฟชีวิต(เลข ๑๒ ตัว)" โดย อ.พันเลิศลัคณ์ ศุกรวัฒนศิลป์(อ.ปุ๋ย)

สถานที่อบรม : โรงเรียนโหราศาสตร์ วันที่อบรม : วันเสาร์ที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เวลาอบรม : ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. อาจารย์ผู้สอน : อ.พันเลิศลัคณ์ ศุกรวัฒนศิลป์(อ.ปุ๋ย)